Služby > Outsourcing

Outsourcing

Zajišťujeme Outsourcing v oblasti údržby zařízení a budov:

  • Údržba zařízení elektro (elektrické rozvody a elektroinstalace, elektrické vybavení strojů, prohlídky, revize a opravy kancelářských spotřebičů a elektrického nářadí, čištění, údržba a obsluha rozvoden NN včetně transformátorů, revize elektrických zařízení)
  • Údržba strojů a zařízení (obráběcí stroje, svářecí zařízení, zařízení pro tepelná zpracování, dopravní a manipulační zařízení)
  • Údržba zámečnická (výměníkové stanice, rozvody tepla, vody, topných a technických plynů, tlakové nádoby stabilní)
  • Údržba venkovních prostor
  • Správa majetku